Publicerad 28 november 2019

28 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skolbyte för dig som flyttar inom Malmö

Om du flyttar inom Malmö har ditt barn rätt att gå kvar på sin skola, men vill du byta skola kan du ansöka om skolbyte i samband med att du flyttar till ny adress. Du som deltar i bytet erbjuds skolplats löpande under terminen.

Innan du ansöker

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Ditt barn flyttar inom Malmö till ny adress.
  • Ditt barn vill byta till en annan kommunal skola under terminen.

Du kan ta reda på vilka skolor som ligger nära dig genom att använda tjänsten Skolor nära mig. Du kan även läsa mer om skolorna på Hitta och jämför grundskolor.

När kan jag ansöka i samband med flytt?

Du kan ansöka 2 månader innan och 2 månader efter inflyttningsdatum. Till ansökan ska du bifoga ett kontrakt som visar inflyttningsdatum.

Detta gäller för ansökan

Du får ansöka om byte till minst en och max sju skolor. Om du ansöker om byte på grund av flytt inom Malmö rekommenderar vi att du ansöker till ett flertal skolor.

Du kan endast ansöka via blankett med ett bifogat bostadskontrakt. Ditt barns samtliga vårdnadshavare måste underteckna ansökan för att den ska vara giltig. Detta måste göras senast sista dagen för ansökningsperioden. Ansökningar eller ändringar i ansökningen som inkommer efter sista ansökningsdagen kommer inte att hanteras.

Går ditt barn på en fristående skola?

Om ditt barn i dagsläget går på en fristående skola ska du ansöka om skolplats som nyinflyttad.

Bostadskontrakt

För att ansökan ska vara godkänd måste du skicka in ett bostadskontrakt som styrker din nya bostadsadress. På det undertecknade kontraktet måste adressen och tillträdesdatum framgå.

Skicka in en kopia på kontraktet tillsammans med ansökningsblanketten till skolplaceringsenheten vid varje ansökningstillfälle.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om byte vid flytt inom Malmö under en period om 4 månader. Perioden som du har rätt att ansöka under räknas utifrån tillträdesdatum till din nya bostad. Du kan som tidigast ansöka om byte två månader före tillträdesdatum, och senast två månader efter tillträdesdatum.

Din ansökan hanteras

Vi mäter relativ närhet till de skolor du sökt. Skolplatserna fördelas sedan efter Malmös regler för skolplacering.

Erbjudande om skolplats

När vi har hanterat din ansökan kommer du få ett erbjudande om skola för ditt barn. Om ditt barn inte fått plats på någon av de önskade skolorna, erbjuder vi ditt barn en plats på närmsta skola med ledig plats.

Via e-post

Om du har uppgett din e-postadress på blanketten kommer du få ett erbjudande om skolplats via e-post som du måste svara på inom sju dagar. Sista svarsdatum står i erbjudandet.

Via brev

Om du inte har uppgett din e-postadress får du istället ett erbjudande per post. Då ska du kontakta skolplaceringsenheten direkt för att tacka ja till erbjudandet. Vänligen skicka ett mejl med ditt svar till skolplaceringsenheten.grf@malmo.se inom sju dagar från att erbjudandet skickades ut. Om du inte svarar på erbjudandet behåller ditt barn sin nuvarande skolplacering.

Beslut om skolplats

Om du har uppgett din e-postadress, får du beslut via e-post, annars får du beslut per post. Det gäller både om du fått, eller inte fått, plats på någon av de skolor du sökt.

Efter att du fått beslut om skolplacering kommer skolan att kontakta dig och informera om när ditt barn kan börja.