Publicerad 18 maj 2020

18 maj 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skolbyte för dig som flyttar inom Malmö

Om du flyttar inom Malmö har ditt barn rätt att gå kvar på sin skola, men vill du byta skola kan du ansöka om skolbyte i samband med att du flyttar till ny adress. Du som deltar i bytet erbjuds skolplats löpande under terminen.

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Ditt barn flyttar inom Malmö till ny adress.
  • Ditt barn vill byta till en annan kommunal skola under terminen.

Tänk på att du endast kan ansöka om skolbyte vid flytt inom Malmö två månader innan och två månader efter datumet för inflyttning på den nya adressen.

Om ni har ansökt om skolbyte vid flytt inom Malmö med skolstart till läsåret 2020/2021 så kommer handläggningen av denna ansökan först att påbörjas i juli månad när läsåret 2019/2020 är avslutat. Detta då skolplaceringsenheten just nu handlägger ansökningar för skolbyte vid flytt inom Malmö där önskat skolplaceringsdatum är under pågående läsår 2019/2020.

1. Välj grundskolor att byta till

Du får ansöka om byte till minst en och max sju skolor. Om du ansöker om byte på grund av flytt inom Malmö rekommenderar vi att du ansöker till ett flertal skolor.

Du kan ta reda på vilka skolor som ligger nära din nya adress genom att använda tjänsten Skolor nära mig. Du kan även läsa mer om skolorna på Hitta och jämför grundskolor.

2. Skicka in ansökan

Ansökningsperioden för skolbyte är 2 månader innan och 2 månader efter inflyttningsdatum – alltså 4 månader totalt.

Samtliga vårdnadshavare måste underteckna ansökan senast sista dagen för ansökningsperioden för att ansökan ska vara giltig. Ansökningar eller ändringar i ansökan som inkommer efter sista ansökningsdagen kommer inte att hanteras.

Bifoga bostadskontrakt

Till ansökan ska du bifoga ett undertecknat kontrakt, där tillträdesdatum och nya adressen framgår.

Efter du skickat in din ansökan

Vi mäter relativ närhet till de skolor du sökt. Skolplatserna fördelas sedan efter Malmös regler för skolplacering.

När vi har hanterat din ansökan kommer du få ett erbjudande om skola för ditt barn via e-post eller brev. Om ditt barn inte fått plats på någon av de önskade skolorna, erbjuder vi ditt barn en plats på närmsta skola med ledig plats.

3. Besvara erbjudande om skolplats

Det är viktigt att du besvarar erbjudandet om skolplats inom sju dagar. Om du inte svarar på erbjudandet behåller ditt barn sin nuvarande skolplacering. Sista svarsdatum står i erbjudandet.

4. Beslut om skolplats

Efter att ni har tackat ja till erbjudande om skolplats kommer beslutet om placering. Om du har uppgett din e-postadress får du beslut via e-post, annars får du beslut per brev.

Efter att du fått beslut om skolplacering kommer skolan att kontakta dig och informera om när ditt barn kan börja.