Uppdaterad 30 november 2020

30 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skolbyte för dig som flyttar inom Malmö

Om du flyttar inom Malmö har ditt barn rätt att gå kvar på sin skola, men vill du byta skola kan du ansöka om skolbyte i samband med att du flyttar till ny adress. Du som deltar i bytet erbjuds skolplats löpande under terminen.

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler för att ansöka om skolbyte vid flytt inom Malmö. I korthet innebär förändringarna att:

  • Ansökan måste inkomma tidigast en månad innan och senast en månad efter flytten.
  • Du kan bara ansöka om skolbyte på grund av att du har flyttat en gång per flytt.
  • Du väljer om du vill att bytet ska ske omgående i samband med flytten eller vid nästkommande terminsstart.
  • Om du har påbörjat sista terminen i årskurs 9 kan du inte ansöka om byte på grund av flytt.

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Ditt barn flyttar inom Malmö till ny adress.
  • Ditt barn vill byta till en annan kommunal skola under terminen.

Tänk på att du endast kan ansöka om skolbyte vid flytt inom Malmö två månader innan och två månader efter datumet för inflyttning på den nya adressen.

1. Välj grundskolor att byta till

Du får ansöka om byte till minst en och max sju skolor. Om du ansöker om byte på grund av flytt inom Malmö rekommenderar vi att du ansöker till ett flertal skolor.

Du kan ta reda på vilka skolor som ligger nära din nya adress genom att använda tjänsten Skolor nära mig. Du kan även läsa mer om skolorna på Grundskolor A–Ö.

2. Ansök

Ansökningsperioden för skolbyte är 2 månader innan och 2 månader efter inflyttningsdatum – alltså 4 månader totalt.

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan senast sista dagen för ansökningsperioden för att ansökan ska vara giltig. Ansökningar eller ändringar i ansökan som inkommer efter sista ansökningsdagen kommer inte att hanteras.

Bifoga bostadskontrakt

Till ansökan ska du bifoga ett undertecknat kontrakt, där tillträdesdatum och nya adressen framgår.

Efter att du har ansökt

Vi mäter relativ närhet till de skolor du sökt. Skolplatserna fördelas sedan efter Malmös regler för skolplacering.

När vi har hanterat din ansökan kommer du få ett erbjudande om skola för ditt barn via e-post eller brev. Om ditt barn inte fått plats på någon av de önskade skolorna, erbjuder vi ditt barn en plats på närmsta skola med ledig plats.

3. Besvara erbjudande om skolplats

Det är viktigt att du besvarar erbjudandet om skolplats inom sju dagar. Om du inte svarar på erbjudandet behåller ditt barn sin nuvarande skolplacering. Sista svarsdatum står i erbjudandet.

4. Beslut om skolplats

Efter att ni har tackat ja till erbjudande om skolplats kommer beslutet om placering. Om du har uppgett din e-postadress får du beslut via e-post, annars får du beslut per brev.

Efter att du fått beslut om skolplacering kommer skolan att kontakta dig och informera om när ditt barn kan börja.