Publicerad 24 januari 2020

24 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Söka skola – förskoleklass eller årskurs 7

Du måste aktivt söka grundskola när ditt barn ska börja förskoleklass eller om ditt barn ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte finns. Ansökan gäller för kommunala grundskolor.

1. Välj grundskolor att söka till

Du kan söka minst en och max 7 kommunala grundskolor i tjänsten ovan. Du kan inte söka till fristående grundskolor eller specialinriktade klasser som finns på kommunala profilskolor i tjänsten. Då får du i stället kontakta skolan direkt.

Ta reda på vilka grundskolor som ligger nära dig

Hitta och jämför grundskolor

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

Läs mer om skolskjuts

2. Skicka in ansökan

I tjänsten anger du vilken skola du önskar i första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde hand.

Under perioden för att söka grundskola kan du ändra dina önskemål till och med sista dagen för ansökan. Därefter är tjänsten stängd.

Du som har ansökt om uppskjuten skolplikt ska söka skola 15 janurai – 5 februari, då besluten om uppskjuten skolplikt fattas efter denna period.

Samtliga vårdnadshavare måste signera ansökan

Om ditt barn har flera vårdnadshavare måste samtliga skriva under ansökan för att den ska vara giltig innan du skickar in.

3. Beslut om placering

I april kan du se i e-tjänsten vilken kommunal skola ditt barn fått plats på. Beslutet skickas ut via brev eller e-post. Skolan kommer även skicka ut ett välkomstbrev samt blanketter för att ansöka om fritidshem och modersmålsundervisning.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola.

Ett placeringsbeslut går även att överklaga. Det innebär dock inte att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten.

4. Om du inte vill ha skolplatsen

Det är viktigt att du tackar nej till skolplats på kommunal grundskola via vår tjänst om ditt barn har fått plats på en fristående skola eller om ni ska flytta från Malmö.

Skicka in underlag om annan skolplacering till Skolplaceringsenheten

Om du inte vill ha skolplatsen behöver du också skicka in underlag som visar att du har blivit antagen på en annan skola. Skicka underlaget per brev eller e-post till Skolplaceringsenheten.

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

E-post: skolplaceringsenheten.grf@malmo.se