Uppdaterad 30 november 2020

30 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Söka skola – förskoleklass eller årskurs 7

Du måste aktivt söka grundskola när ditt barn ska börja förskoleklass eller om ditt barn ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte finns. Ansökan gäller för kommunala grundskolor.

Perioden för att söka skola läsår 2021/2022 varar mellan 13 januari–3 februari 2021.

1. Välj grundskolor att söka till

Du kan söka minst en och max 7 kommunala grundskolor. Du kan inte söka till fristående grundskolor eller till de utbildningsprofiler eller spetsutbildningar som finns på vissa kommunala grundskolor i tjänsten.

Ta reda på vilka grundskolor som ligger nära dig

Grundskolor A-Ö

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

Läs mer om skolskjuts

2. Skicka in ansökan

I tjänsten anger du vilken skola du önskar i första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde hand.

Under perioden för att söka grundskola kan du ändra dina önskemål till och med sista dagen för ansökan. Därefter är tjänsten stängd.

Samtliga vårdnadshavare måste signera ansökan

Om ditt barn har flera vårdnadshavare måste samtliga skriva under ansökan för att den ska vara giltig innan du skickar in.

Om du ansökt om uppskjuten skolplikt

Du som har ansökt om uppskjuten skolplikt ska ändå söka skola 15 januari–5 februari, eftersom besluten om uppskjuten skolplikt fattas efter denna period.

3. Beslut om placering

I april kan du se i e-tjänsten vilken kommunal skola ditt barn fått plats på. Beslutet skickas ut via brev eller e-post. Skolan kommer även skicka ut ett välkomstbrev samt blanketter för att ansöka om fritidshem och modersmålsundervisning.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola.

Ett placeringsbeslut går även att överklaga. Det innebär dock inte att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten.

4. Om du inte vill ha skolplatsen

Om du har fått en annan skolplacering på en fristående skola eller i en annan kommun behöver du meddela skolplaceringsenheten att du inte kommer att börja på en kommunal skola i Malmö stad.

Du behöver också skicka in underlag som visar att du har blivit antagen på en annan skola till skolplaceringsenheten.

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

E-post: skolplaceringsenheten.grf@malmo.se