Nyinflyttad – ansökan till grundskola

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Malmö har du möjlighet att lämna önskemål om skolplats. Det gäller även om ditt barn i dag går på en fristående skola. Du ansöker via självservice.

För aktuell information om skolor under vårterminen 2019 kan du läsa mer på Skolor nära mig och Hitta och jämför grundskolor.

Du ska ansöka till grundskolan cirka 1–2 månader innan önskat placeringsdatum.

Sista dagen att ansöka om skolplacering med placeringsstart under vårterminen 2019 är den 14 maj. Ska du ansöka om skolplats till höstterminen 2019/2020 har du möjlighet att ansöka redan under perioden 28 mars–11 april.

Ansökan om skolplats för nyinflyttade

Barn som flyttar till Malmö erbjuds skolplats löpande under terminen i samband med inflyttning. 

Ansökan för nyinflyttade – steg för steg

Om du ansöker i förväg – bifoga bostadskontrakt

Om du flyttar till Malmö och ska ansöka om skolplats i förväg måste du kunna styrka din ansökan med ett bostadskontrakt. Skicka kopia på kontraktet samt elevens namn och personnummer till den centrala skolplaceringsenheten, via e-post eller brev. På det undertecknade kontraktet måste adressen och inflyttningsdatum framgå.

  • Om du ansöker om skolplats som nyinflyttad till vårterminen 2019 ska inflyttningsdatum vara under vårterminen 2019.

Beslut om placering

Om ditt barn inte kan få plats på någon av de skolor du sökt, kommer ditt barn erbjudas skolplats på närmaste skola med lediga platser utifrån principen om relativ närhet.

För dig som inte har någon skolplacering i Malmö sedan tidigare

När fördelning av plats är klar kommer du få ett beslut om skolplats via e-post eller vanlig post. Du behöver inte göra något mer.

För dig som ansöker från fristående skola till kommunal skola

När fördelningen av plats är klar kommer du få ett erbjudande om skolplats via e-post eller vanlig post. Båda vårdnadshavarna måste logga in i e-tjänsten med bank-id och svara på detta erbjudande inom sju dagar. Annars tas ansökan om skolplats bort.

Inte nöjd med din placering?

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola.

Ett placeringsbeslut går även att överklaga. Det innebär dock inte att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-03-25 15:13