Regler för placering i grundskola

Det går inte att förutse eller garantera att ditt barn kommer att få plats på den skola som du som vårdnadshavare har valt. Om du får en plats beror på hur många som söker till din valda skola och var du bor i förhållande till skolan.

Turordning vid fler sökande än det finns platser

Vi hanterar alla aktiva val först när skolplatserna ska fördelas. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här turordningen:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Barn med skyddade personuppgifter boende i Malmö stad
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet till valda skolor
  5. Relativ närhet för barn som inte får plats på skolan de valt och relativ närhet för barn vars vårdnadshavare inte har gjort skolvalet.
  6. Barn som fyller fem år det aktuella kalenderår då förskoleklassen startar och som önskar börja i förskoleklass
  7. Barn som inte bor i Malmö stad

För dig vars barn ska byta från årskurs 6 till årskurs 7

Barn som går i årskurs 6 på en skola som har undervisning i årskurs 7 har rätt att gå kvar så länge barnet är folkbokfört i Malmö. Det kan betyda att vissa skolor inte har så många platser kvar för nya elever i årskurs 7.

Det finns ingen kö för kommunala skolor

För de kommunala skolorna i Malmö stad finns inget kösystem. Ansökan görs vid skolvalet eller vid skolbytesperioder. Platserna fördelas sedan enligt reglerna för skolplacering.

De fristående skolorna har ofta kösystem. Du får kontakta den skolan du är intresserad av för att fråga hur du ställer dig i kö.

Barn som inte bor i Malmö

Barn som inte är folkbokförda i Malmö placeras sist av alla och har därmed mindre chans att få en önskad skola. Du ansöker via blankett och anger tydligt att du inte kommer flytta till Malmö (annars kommer vi att efterfråga ett bostadskontrakt). Mer information för dig som ska flytta till Malmö.

Senast ändrad: 2019-08-13 10:38