Principen om relativ närhet

Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med den närmaste eller näst närmaste skolan (den alternativa skolan).

 

Relativ närhet = Avstånd till alternativ skola minus avstånd till vald skola

Vilken är den alternativa skolan?

  • Om den valda skolan är den närmaste blir den näst närmaste skolan barnets alternativa skola.
  • Om den valda skolan är en annan än den närmaste blir den närmaste skolan barnets alternativa skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Först mäter vi avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda skolan (färdvägen – inte fågelvägen) med Malmö stads kartverktyg*.
  • Därefter mäter vi avståndet mellan folkbokföringsadressen och närmaste alternativa skola.
  • Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har valt samma skola i samma årskurs.

* Malmö stads kartverktyg baseras på den nationella vägdatabasen, NVDB, som tagits fram av Trafikverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet.

Ett högt relativ närhetsvärde är bättre än ett lågt, då det innebär att eleven har långt till den alternativa skolan. Men vilket relativt närhetsvärde som krävs för att få plats på en viss skola kan variera mycket, beroende på hur många som sökt skolan och var dessa elever bor. 

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du sover flest nätter. Om vi misstänker att folkbokföringsadressen är felaktig anmäls det till Skatteverket.

Två barn har valt samma skola - vem får platsen?

Om två barn valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel:

  • Elev 1 och 2 har valt samma skola.
  • Elev 1 har 700 meter till den valda skolan, och 850 meter till sin alternativa skola.
  • Elev 2 har 500 meter till den valda skolan, och 600 meter till sin alternativa skola.
  • Relativt närhet för elev 1: 850-700=150
  • Relativt närhet för elev 2: 600-500=100

Resultat: Det blir elev 1 som får platsen eftersom eftersom elev 1 har längre till sin alternativa skola än vad elev 2 har.

Se fler exempel på relativ närhet (pdf, 327.2 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-01-11 13:11