Skolvalet – Att välja förskoleklass & skola årskurs 7

Du måste göra ett aktivt val när ditt barn ska börja förskoleklass eller om ditt barn ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte finns. Skolvalet gäller för kommunala grundskolor.

Nu kan du se ditt barns placering till förskoleklass eller årskurs 7 i e-tjänsten.

 

Beslut om placering i årskurs 7 skickas med post och kommer vecka 13.

Beslut om placering i förskoleklass skickas med post och kommer vecka 15.

 

Har du frågor kan du ringa skolplaceringsenheten.

Telefon: 040-34 90 80

Telefontider: Vardagar klockan 10.00–12.00

Förskoleklass

Om ditt barn ska börja kommunal förskoleklass ska du göra ett aktivt skolval. Du kommer också få ett brev hem med information om hur du väljer skola. Mer information om förskoleklass.

Årskurs 7

Om ditt barn ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte finns ska du göra ett aktivt skolval.

Skolövergångar

Om ditt barn går i exempelvis årskurs 3 och nästa årskurs inte finns på skolan behöver du inte göra ett aktivt skolval. Ditt barn kommer att följa med sin klass till den nya mottagande skolan. Mer information om skolövergångar.

Vilka skolor ingår?

I skolvalet ingår bara de kommunala skolorna. Om du är intresserad av en fristående skola, får du kontakta den skolan direkt för att höra hur du gör för att ansöka.

I tjänsten Hitta och jämför grundskolor kan du läsa på om både fristående och kommunala skolor i Malmö.

I skolvalet ingår inte specialinriktade klasser som finns på kommunala profilskolor. Det är till exempel klasser som har inriktning mot musik eller idrott, och som har färdighetsprov för antagning. Inte heller Malmö International School ingår. För att ansöka till någon av dessa klasser behöver du kontakta skolan direkt.

Kommunala skolor som erbjuder årskurs 7 läsåret 2019/2020

Du kan endast välja bland skolorna nedan inför läsåret 2019/2020. Tänk på att du måste välja tre av dessa skolor för att ansökan ska vara giltig.

Om du vill avstå skolvalet

Om ditt barn blivit antaget till en fristående skola eller en skola i en annan kommun och du inte önskar plats på en kommunal skola ska du logga in i e-tjänsten och avstå skolvalet. Detta måste göras av samtliga vårdnadshavare.

Om du inte gör ett aktivt val

Din adress är inte automatiskt knuten till en viss skola. Det innebär att om du inte gör ett aktivt val kommer ditt barn få plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats utifrån deras önskemål. Eftersom vi utgår från principen om relativ närhet har det också betydelse var ni bor i förhållande till de skolor som har platser kvar.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Den 10–31 januari 2019 håller grundskolan ett öppet hus. Här kan du få hjälp med att registrera din ansökan.

Mer information om grundskolans öppna hus.

Saknar du e-legitimation?

För dig som saknar e-legitimation finns det möjlighet att ansöka via en vanlig blankett.

Blanketten får du antingen via ditt barns nuvarande skola eller, om du söker till förskoleklass, hämtar du ut blanketten på vårt Öppna hus.

Senast ändrad: 2019-05-14 13:01