Fortbildning kring AFI för elevhälsopersonal i GrF och GVF - 25 april

Den 25 april erbjuder Grundskoleförvaltningens centrala elevhälsa en introduktionsföreläsning i den holländska modellen AFI (Assessment For Intervention*) med skolpsykolog Noëlle Pameijer.

Modellen målar upp en tydlig bild av hur en funktionell, målinriktad och inkluderande process kan gå till för att hitta bästa möjliga intervention för att matcha en elevs (eller en klass) behov. Den tydliggör 7 principer, 5 olika stadier i en bedömnings- och utvärderingsprocess och samlar EHT i ett verklighetsnära, gemensamt språk som vi kan använda tvärprofessionellt och tillsammans med elev och föräldrar.

Förutom att belysa ett tvärprofessionellt och elevinkluderande tillvägagångssätt, är modellen ett framför allt ett verktyg för var och en att skärpa upp syfte, fokus, och mål med den egna utredningen eller bidraget i en bedömningsprocess. Den visar hur vi kan planera, genomföra och återge bedömningar på ett begripligt och metodiskt sätt. AFI ger ett ramverk både för värdegrund och process; en tydlig arbetsmodell som gör en fin syntes av systemisk teori, Dynamisk utredning och RTI. Dockar dessutom utmärkt med CPS, SkolFams processer och Therapeutic testing.

Vår första utbildningsdag 2018 blev mycket lyckad och utgjorde en nytändning för många av deltagarna. När man lyssnar på eller fördjupar sig i AFI förstår man omedelbart vilka områden man själv kan kvalitetshöja sig i, både i sitt eget arbete och tillsammans med sitt EHT. Eller som en av deltagarna uttryckte det efteråt: ”Så härligt att gå på utbildning som får en att göra annorlunda redan i morgon!”

Introduktionsföreläsning

Tid: 25 april kl 8.30-12.00
Plats: Kockums Fritid
Pris: Kostnadsfritt för anställda i Grundskoleförvaltningen,
        för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 300 kronor,
        externa 600 kr
Förmiddagsfika ingår. Lunch kan beställas till en kostnad av 85 kr

Anmäl dig här!

Anmälan senast 25 mars. OBS – Föreläsningen är på engelska.

Fördjupningsworkshop

(OBS! Begränsat antal platser)

 

Tid: 25 april kl 13.00-16.30
Plats: Kockums Fritid
Pris: Kostnadsfritt för anställda i Grundskoleförvaltningen.
        200 kronor för externa och anställda på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Lunch kan beställas till en kostnad av 85 kr 

Anmäl dig här!

Anmälan senast 25 mars. OBS – Föreläsningen är på engelska.

Har du frågor om modellen eller utbildningsdagen kan du kontakta oss på Centrala elevhälsan:
annika.dellholm@malmo.se, madeleine.segerstein@malmo.se, ingrid.c.hansson@malmo.se, tamara.sekulic@malmo.se, eva.knutsson@malmo.se

*The European Agency for Special Needs and Inclusive Education (www.european-agency.org) har lyft fram AFI som exempel på ”best practice” i Europa

Senast ändrad: 2019-04-11 14:00