Tack för din anmälan!

Du är nu anmäld till fördjupningstillfället kring modellen AFI (Assessment For Intervention) den 25 april.

Bekräftelse på din anmälan är också skickad till din e-post.

Grundskoleförvaltningen i Malmö stad samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar i syfte att kunna organisera arbetet med utbildning i GDPR. Vi behandlar personuppgifterna, som du nu lämnar, för att uppfylla det allmänna intresset att bedriva grundskoleverksamhet. Grundskoleförvaltningen behåller och gallrar de personuppgifter som du lämnar enligt styrdokumenten ”Arkivhandbok för Malmö stad: styrande och stödjande verksamheter” och ”Arkivredovisning för grundskolenämnden”.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, dina rättigheter och dataskyddsförordningen finns på www.malmo.se/personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:
Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se
040 – 34 90 90

Malmö stads dataskyddsombud
dataskyddsombud@malmo.se
040 – 34 10 57

Senast ändrad: 2019-04-11 14:00