Tack för din anmälan!

Du är nu anmäld till introduktionsföreläsning kring modellen AFI (Assessment For Intervention) med skolpsykolog Noëlle Pameijer den 25 april.

Bekräftelse på din anmälan är också skickad till din e-post.

Grundskoleförvaltningen i Malmö stad samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar i syfte att kunna organisera arbetet med utbildning i GDPR. Vi behandlar personuppgifterna, som du nu lämnar, för att uppfylla det allmänna intresset att bedriva grundskoleverksamhet. Grundskoleförvaltningen behåller och gallrar de personuppgifter som du lämnar enligt styrdokumenten ”Arkivhandbok för Malmö stad: styrande och stödjande verksamheter” och ”Arkivredovisning för grundskolenämnden”.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, dina rättigheter och dataskyddsförordningen finns på www.malmo.se/personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:
Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se
040 – 34 90 90

Malmö stads dataskyddsombud
dataskyddsombud@malmo.se
040 – 34 10 57

Senast ändrad: 2019-04-11 14:00