Publicerad 10 maj 2019

10 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Lovskola i årskurs 8 och 9

Lovskolan riktar sig till elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra tid i ett eller flera kunskapsämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Rektorn beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola och kontaktar då vårdnadshavaren och eleven.

Har du några frågor kring lovskolan, kontakta rektorn eller studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Lovskolan ska äga rum i juni och uppgå till 50 timmar. Om eleven har haft undervisning på andra lov under läsåret räknas de timmarna bort från de 50 timmarna.

Schema för lovskola 2019

År 2018 arrangeras lovskolan under vecka 25 och 26 (måndag den 17 juni–fredag den 28 juni).

Om en elev klarar av kunskapskraven som ska uppnås före den 28 juni får hen sluta tidigare. Eventuell omprövning av det ämne som eleven har läst på lovskolan i årskurs 9 sker under vecka 27.

  • Skoldagen börjar klockan 09.00 och slutar cirka klockan 15.00.
  • Undervisningen sker på elevens egen skola eller en skola i närheten.
  • Lunch serveras dagligen.
  • De elever som har rätt till skolskjuts kommer att få ett busskort.

Frivilligt deltagande

Deltagandet i lovskolan är frivilligt. Även om vårdnadshavare tackar nej har skolan uppfyllt sin plikt i och med erbjudandet. Om vårdnadshavaren tackar ja till skolans erbjudande för elevens del gäller närvaroplikt som under terminstid.