Informationsmöte kring grundsärskola

Grundskoleförvaltningen bjuder in till öppna möten som riktar sig till dig som är vårdnadshavare för ett barn som kan tillhöra grundsärskolans målgrupp.

Under mötet kommer vi att informera om:
  • Grundsärskolans innehåll, kursplan och mål
  • Målgrupp, ansökningsprocess och myndighetsbeslut
  • Obligatorisk förskoleklass
  • En inblick i hur verksamheterna fungerar
  • Frågestund där personal finns tillgängliga

Välkommen på något av följande tillfällen:
Måndagen den 16 september 2019 klockan 14.00–15.30
Måndagen den 11 november 2019 klockan 14.00–15.30
Måndagen den 20 januari 2020 klockan 14.00–15.30


Plats: Rönnblomsgatan 6 A, Malmö

Om du planerar att komma på ett informationsmöte och är i behov av tolk, kontakta emma.orstrand-jungheim@malmo.se

Senast ändrad: 2020-05-05 09:35