Annebergsskolan

Bild på Annebergsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Annebergsskolan är en grundskola med cirka 400 elever i årskurserna F–6  och fem fritidshemsavdelningar. Annebergsskolan har rivits för att ge plats åt en ny skolbyggnad. Till höstterminen 2020 välkomnar vi tillbaka all personalen och elever till nya Annebergsskola.

Pedagogerna på skolan arbetar i arbetslag. Vi har tre arbetslag på grundskolan, ett som arbetar med de yngsta eleverna F, ett som arbetar med åk 1-3, ett för åk 4-6. Fritidshemmet är integrerat i skolan.

Eleverna är indelade i klasser efter ålder och varje klass har en mentor som är ansvarig för kontakten med hemmet och utformningen av individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdöme

Information sommaravslutning 2020 (pdf, 106.5 kB)

Till alla vårdnadshavare som har barn som ska börja förskoleklass ht 2020.

Välkomna på Inskolningsföräldramöte den 12 augusti 16.00-17.00, Annebergsgatan 1B

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-05-27 09:50