Annebergs fritidshem

På Annebergsskolans fritidshem arbetar fritidspedagog, förskollärare och barnskötare. På eftermiddagen äter man mellanmål och därefter finns tid till utevistelse, fri lek och gemensamma aktiviteter. Morgonverksamhet har man på Slottet och frukost äts på Mellanhed för de barn som kommer innan skolan börjar. Vid halvfemtiden samlas alla Annebergs fritidshemsbarn på Slottet.

Pedagogisk inriktning

På Annebergsskolans fritidshem arbetar vi med språk, kulturfrågor och samarbetsövningar. 

Avdelning Rubinen, FSK,0708-50 77 82

Avdelning Smaragden , Åk 1,0721-89 94 65

Avdelning Diamanten, Åk 2, 0733-80 12 53

Avdelning Safiren, Åk 3-6, 0766-33 38 94

Senast ändrad: 2019-11-06 10:17