Om Apelgårdsskolan

Apelgårdsskolan är en skola som gör skillnad. Tillsammans! Alltid med varje elevs lärande i fokus!
Detta är vår vision. Vi tror på att tillsammans är vi starka.  Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans ger vi våra elever förutsättningarna att nå sina mål.

Med inriktningen en skola i världen får våra elever möjlighet att samverka med elever i andra länder. Detta gör vi genom eTwinning och Erasmus+ -projekt. Vi tror på riktiga mottagare och samarbeten.
Vi förändrar världen tillsammans.

Språkutvecklande ämnesundervisning, translanguaging, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är prioriterade  utvecklingsområden. Hos oss är digitalisering en naturlig del i undervisningen. Lärarna har god kunskap om att arbeta med elever som har Svenska som andraspråk och arbete med elevinflytande och elevdelaktighet. 

Allaktivitetshuset erbjuder gratis fritidsaktiviteter efter skoltid för unga på Apelgårdsskolan. Kill-och tjejgrupper träffas där de till exempel spelar spel och lagar mat. Alla aktivitet är gratis men anmälan krävs.

Apelgårdsskolan är vackert belägen i nordvästra delen av Rosengård i nära anslutning till mycket fina grönområden. De äldsta delarna
av skolan byggdes i slutet av 1960-talet och den senaste tillbyggnaden blev klar 2004. Skolan är fördelad på tre byggnader och har en stor och rymlig skolgård.

Senast ändrad: 2020-04-20 17:24