Elevhälsa Augustenborgsskolan

Elevhälsans verksamhet på Augustenborgsskolan bidrar till att varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elevhälsan undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa genom att uppmärksamma, och på rektorns uppdrag utreda dess orsaker. Elevhälsan bidrar med åtgärder för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och stödjer skolans kontakter med vårdnadshavare och utvecklar ett respektfullt samarbete, framför allt om eleven är i behov av stöd.

Kontakta Elevhälsan

Kurator
Daniel Gunnarsson
Mobil: 0708-32 76 83
daniel.gunnarsson@malmo.se

Kurator
Åsa Nilback
Mobil: 0723-53 54 71
asa.nilback@malmo.se

Kurator
Katarina Nagy
Mobil: 0708-59 99 03
katarina.nagy@malmo.se 

Kurator
Leo Nord
Mobil: 0708-59 99 03
leo.nord@malmo.se 

Skolsköterska (Augustenborgsskolan år 5-9)
Anna Nyberg Ekvall
Mobil: 0737-22 45 56
anna.nyberg-ekvall@malmo.se

Skolsköterska (Augustenborgsskolan F-4, Rosenholmsskolan F-3)
Mimoza Muhaxeri 
Mobil: 0766-28 20 26
mimoza.muhaxheri@malmo.se

Specialpedagog (år 7-9)
Jesper Hanning
Mobil: 0721-83 28 72
jesper.hanning@malmo.se

Specialpedagog (förskoleklass-år 6)
Pernilla Björemark
Mobil: 0732-50 78 14
pernilla.bjoremark@malmo.se

Specialpedagog
Nera Ismail
Mobil: 0733-02 32 54
nera.ismail@malmo.se

Specialpedagog
Nicklas Beijer
Mobil: 0721-83 28 85
nicklas.beijer@malmo.se

Senast ändrad: 2020-06-02 12:03