Augustenborgsskolans musikprofil

På Augustenborgsskolan finns det musikklasser i årskurserna 7-9. Alla intresserade elever i Malmö med omnejd är välkomna att söka till oss.

Vi vill ge våra elever en bred musikalisk grund att stå på och inspirera till musicerande i olika former både själv och tillsammans med andra.

Skolan har musikpedagoger med special-inriktning i de olika delämnena.

Musikeleverna får träning i att stå på scen och minst en gång per termin arrangerar vi konserter för föräldrar och skolkamrater. Ibland deltar vi i olika projekt utanför skolan också.

Det här erbjuder vi:

Musikundervisningen är uppdelad i 5 olika delämnen vilka man har varje vecka

  • Ensemble
  • Rytmik/Drama
  • Sång                                      
  • Musik i samhället
  • Kör

Så här söker du till musikklasserna

Inträdesprov för skolår 7 inför läsåret 2020/2021

16-20 december 2019.

Fyll i ansökningsblanketten som du laddar ner här (pdf, 93 kB).

Eller ring kansliet 040-34 91 00 och be att få den hemskickad.                   
Skicka blanketten till:                     

Kansliet                   
Augustenborgsskolan                            
Ystadvägen 50                                                                          
214 45 Malmö                                 

Märk kuvertet med  "Ansökan till musikklass"

Vi kommer att kalla alla sökande till ett test där eleven får visa de mest grundläggande musikaliska förmågorna.

Så här förbereder du dig inför testet

Testet innehåller en lyssningsövning, ett rytmhärmningstest och ett sånghärmningstest.
Dessutom ska du välja en valfri sång som du tycker om att sjunga.
Om du spelar något instrument är det bra om du förbereder ett litet stycke eller låt som du tycker om att spela.
Det är dock inget krav att spela ett instrument.

Har du frågor kring musikklasserna så kan du kontakta musiklärare Marie Larsdotter.

Musiklärare
Marie Larsdotter
Telefon: 040-349 113
marie.larsdotter@malmo.se

Senast ändrad: 2020-06-02 12:04