Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolans skolgård. Foto: Bäckagårdsskolan

Välkommen till Bäckagårdsskolan – en skola med hälsofrämjande profil. Bäckagårdsskolan är en kommunal grundskola och här går cirka 700 elever i årskurs F–9. Intill skolan ligger Bäckagårds sporthall.

Bäckagårdsskolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Den omgivande naturen och skolans lokaler erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö. Skolan har en hälsofrämjande profil och arbetar aktivt med elevdemokrati- och medinflytandefrågor. Läs mer om skolan här.

Snabbval

Schema
Skolmaten
Om Bäckagårdsskolan
Bäckagårdsskolans pedagogiska webbplats

Nyheter

Skolstart hösten 2019

Höstterminen börjar torsdagen 15 augusti klockan 08:10. Förskoleklasserna börjar 09:30. Mer information om startveckan kan läsas i länken nedan.

Välkomstbrev till elever och vårdnadshavare inför skolstart 2019 (word, 34.4 kB)

Information om behandling av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling till vårdnadshavare och elev (pdf, 126.1 kB)

Information om Bäckagårdsskolans ledningsorganisation

Här finner ni en översiktsbild på skolans organisation

Kontakta alltid i första hand ditt barns mentor eller den pedagog din fråga gäller. Skulle det vara något som ni inte löser i det samtalet är ni naturligtvis välkomna att kontakta biträdande rektor för respektive verksamhet.

Under rubriken Kontakta oss finner du kontaktuppgifter till all personal på skolan.


Senast ändrad: 2019-10-02 09:41