Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolans skolgård. Foto: Bäckagårdsskolan

Välkommen till Bäckagårdsskolan – en skola med hälsofrämjande profil. Bäckagårdsskolan är en kommunal grundskola och här går cirka 700 elever i årskurs F–9. Intill skolan ligger Bäckagårds sporthall.

Bäckagårdsskolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Den omgivande naturen och skolans lokaler erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö. Skolan har en hälsofrämjande profil och arbetar aktivt med elevdemokrati- och medinflytandefrågor. Läs mer om skolan här.

Snabbval

Schema
Skolmaten
Om Bäckagårdsskolan
Bäckagårdsskolans pedagogiska webbplats

Nyheter

Forum för samverkan 13/5 18:00-19:30 i bildsalen A-huset

Kallelse forum för samverkan 190513 (word, 32.7 kB)

Information om behandling av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling till vårdnadshavare och elev (pdf, 126.1 kB)

Information om Bäckagårdsskolans ledningsorganisation

Här finner ni en översiktsbild på skolans organisation

Kontakta alltid i första hand ditt barns mentor eller den pedagog din fråga gäller. Skulle det vara något som ni inte löser i det samtalet är ni naturligtvis välkomna att kontakta biträdande rektor för respektive verksamhet.

Under rubriken Kontakta oss finner du kontaktuppgifter till all personal på skolan.

Skolskjutsens hemturer från Bäckagårdsskolan
2018-19

Skolskjutsen hämtar elever (med beviljad ansökan om skolskjuts) för hemtur följande tider: 14:15, 14:45 och 15:15.

OBS!  Det går endast en hemtur på skolavslutningsdagen   

Senast ändrad: 2019-05-10 07:02