Toftanässkolan

Hösten 2019 ska Toftanässkolan stå klar. Den byggs intill den forna handelsträdgården Gyllins trädgård i östra Malmö.

För närvarande finns Toftanäsklasserna FGA, FGB, 1G, 2G och 3G på Bäckagårdsskolan, Klågerupsvägen 342.  Dessa klasser är placerade i paviljongen på Bäckagårdsskolan.

Den nya skolan ska bli en F−9-skola för totalt 650 elever. Skolan kommer att ha två klasser från förskoleklass till årskurs 6 och fyra klasser från årskurs 7 till årskurs 9.

Toftanässkolan beräknas vara klar höstterminsstarten 2019.

Toftanässkolan

Bygget av Toftanässkolan

Senast ändrad: 2019-01-04 08:43