Bergaskolan

Bild på Bergaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Bergaskolan är en F-9 skola med ca 1030 elever läsåret 20/21. Klasstorleken ligger mellan 28 – 30 elever.  Skolan har även en grundsärskola med 18 platser. Skolområdet är fördelat på fem olika skolbyggnader. Det finns NO-salar, trä och metall- och textilslöjdsalar, hemkunskapssalar, musiksalar samt ett skolbibliotek. Idrottshall och idrottsplats ligger i anslutning till skolan. Bergaskolan har fem fritidsavdelningar. Det finns även korttidstillsyn för eleverna i särskolan.

Musikprofil

Ansökan till till musikprofilklass inför årskurs 7, läsåret 21/22, är nu öppen.
Länk till musikprofil

Skolskjuts

Vårdnadshavarna måste själva ansöka om skolskjuts digitalt
på följande sida: https://malmo.se/skolskjuts. Alla beslut om busskort fattas centralt och inte av ledningen på skolan.

Gymnasieinformation

Gymnasieinformationen 20/21 blir i år digital. Informationen består av en film där jag, Lone Johansson studievägledare på Bergaskolan, går igenom programstruktur, tidsplan och även lite material som era ungdomar har eller kommer att få.  Efter det finns 18 bilder som beskriver gymnasieprogrammen med inriktningar. Ni har säkert många frågor och som det sägs i filmen är ni alltid välkomna att fråga mig! Antingen genom att skicka mejl: lone.h.johansson@malmo.se eller ring mig på telefon: 0705840211.

Tryck på nedastånde länk för att titta på filmen
Lösenordet för att se filmen är : gymnasieinfo2020

https://vimeo.com/466091870

Gymnasieinformation (Powerpoint) (powerpoint, 3.8 MB)


Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-10-19 21:34