Bergaskolan

Bergaskolan

Bergaskolan är en grundskola med årskurs F–9 med 900 elever samt grundsärskola med 15 elever. 

Vårdnadshavarna måste själva ansöka om skolskjuts digitalt
på följande sida: https://malmo.se/skolskjuts. Alla beslut om busskort fattas centralt och inte av ledningen på skolan.

Information gällande Bergaskolan F-5
Fritids har sin morgonomsorg nere på Pandan (fd Lek &
Skoj). Detta gäller from den 16 aug 2018.

Skolskjuts åk F-3 Bergaskolan - Broskolan

Elever i åk F-3 kommer att åka skolskjuts mellan Bergaskolan – Broskolan under läsåret 18/19.

Fritidsverksamheten är på Bergaskolan. De elever som är inskrivna på fritids lämnas och hämtas på Bergaskolan utifrån sina överenskomna tider.

Detta är inget ni behöver ansöka om via centrala skolplaceringsenheten, alla barn är inräknade och kommer att åka med.

Ni som har fått hem avslag på er skolskjutsansökan kan bortse från denna, då denna ansökan enbart gäller för de elever som åker buss mellan hemmet och Bergaskolan.

Tillfällig flytt när ventilationen på skolan byts ut

För att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö ska Bergaskolans nuvarande ventilationssystem ersättas med en modern ventilationsanläggning. Arbetet ska pågå i totalt tre terminer från och med höstterminen 2017. Läs mer

Snabbval

Senast ändrad: 2019-05-10 10:00