Aktuellt

Ny gymnasiereform 2011

Till vårdnadshavare med barn på Bergaskolan

Tillfällig flytt när ventilationen på skolan byts ut

Många av Malmös grundskolor är över femtio år gamla och en del av ventilationsanläggningarna har fortfarande en standard enligt de byggregler som gällde när skolorna byggdes.

Under 2015 har stadsfastigheter, som förvaltar alla kommunala skolbyggnader, inventerat skolornas ventilationsanläggningar. Stadsfastigheter konstaterade att flera skolbyggnader inte uppfyller dagens myndighetskrav för inomhusmiljö och luftkvalitet.

Under läsåret 2017/2018 är Bergaskolans högstadium årskurs 7–9
omlokaliserade till Sundsbroskolan. Nu är det dags för etapp 2 som innebär att Bergaskolans F–3 kommer att flytta till Broskolan i Bunkeflostrand.

Planeringen för Bergaskolan, etapp 2

Stadsfastigheter bedömer att Bergaskolans nuvarande
ventilationssystem (självdragsventilation) inte följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om luftflöden och kraven på en god luftkvalitet.

För att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö kommer det nuvarande ventilationssystemet att ersättas med en modern ventilationsanläggning. Detta förutsätter dock att vissa klasser tillfälligt flyttas till en annan skola. Inför flytten gör vi på skolan en riskanalys för att identifiera eventuella risker med flytten.

 Från och med höstterminen 2018 kommer cirka 225 elever och
personal flyttas tillfälligt till Broskolan under läsåret 2018/2019. Eleverna i årskurs F–3 åker skolbuss från Bergaskolan till och från den tillfälliga skolan. Arbete och planering genomförs just nu med mål att ha fritidsverksamheten i sin helhet på Bergaskolan.

Vänliga hälsningar

Rikard Persson

rektor

 

Bergaskolan tillhandahåller


Pedagogisk podcast:

1. Ellära skolår 6
2. Krafter och rörelse
3. Signalsystem och sinnen skolår 9
4. Atom och kärnfysik skolår 9
5. Kemiska reaktioner skolår 6
6. Elektrokemi skolår 9
7. Egenskaper, grundämne/kemisk förening, ämnens tillstånd och luft/vatten
8. Inledande fysik. Massa, volym, denistet och materia. Skolår 7.
9. Läran om ljus & ljud. Årskurs 8.
10. Kolföreningar skolår 8
11. Periodiska systemet, bindningen, joner och salter Kemi årskurs 8

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brev Glasbruk.pdf 46.9 kB 2016-08-04 12.25
Ellära skolår 6.mp3 39.4 MB 2014-01-23 15.29

Senast ändrad: 2019-05-02 10:23