Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller 6 år erbjuds ditt barn en plats i förskoleklass. Barn kan i vissa fall börja tidigare till exempel på vårteminen. Om du önskar att ditt barn börjar förskoleklass i januari, kontakta förskolan/skolan senast den 30 september året innan.

Förskoleklassen är inte obligatorisk, men de flesta föräldrar väljer att låta sina barn gå detta extra år som fungerar som en brygga mellan förskolan och den obligatoriska skolan.

Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Förskoleklass i kommunal skola

Plats erbjuds på en kommunal skola i närheten där ni bor. Inbjudan kommer i februari.

Förskoleklass i fristående skola

Det finns även förskoleklasser som bedrivs i enskild regi i anslutning till fristående skolor.

Läs mer

Att välja skola

Skollagen 9 kap på Sveriges riksdags webbplats
För förskoleklassen gäller skolans läroplan 1-2 kap. 

Senast ändrad: 2016-12-19 15:05