Studie- och yrkesvägledning

Syv arbetar i första hand med vägledning, främst inför valet till gymnasieskolan. Vägledning och information om gymnasie-
skolan sker på många olika sätt kontinuerligt under läsåret i skolår 9, exempelvis genom klassinformation och enskilda vägledningssamtal.

September

Sökning på Internet och obligatorisk klassinformation om gymnasiet.

November/december

Gymnasiemässa
Föräldrainformation kring gymnasievalen.
Öppet hus på gymnasieskolorna.
Individuella samtal.

Januari  

Genomgång av, och hjälp med ansökningsblankett.

April            

Meritvärde för den preliminära intagningen klart.
Enskilda samtal vid behov.

Maj          

Eventuella omval och nyval.                

Juli        
Slutlig intagning.

Augusti       

Reservintagning.

Mer information om SYVplanering:


Malmö stads gymnasieskolor
Syoguiden
Utbildningsinfo.se (opartisk info om allt som rör skola från skolverket)
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket (så får barn och unga arbeta under prao)

Senast ändrad: 2015-08-19 14:22