PRAO och feriearbete

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) är ett betydelsefullt inslag som integreras i alla ämnen under hela grundskoletiden, och eleverna i år 9 har två veckors  PRAO.

Eleverna får själva söka sina PRAO-platser medan studie- och yrkesvägledaren (SYV) och biträdande rektor har ett övergripande administrativt ansvar.

Ung i sommar

Eleverna i år 9 har även möjlighet att söka sommarjobb på kommunala arbetsplatser inom projektet "Ung i sommar".

Senast ändrad: 2016-12-19 15:19