Elevhälsan

Elevhälsan består av specialpedagoger, skolsköterska och kurator. Vid behov kan även skolläkare och psykologer anlitas.

Uppdraget är att vara resurs för barn i behov av anpassningar eller särskilt stöd inom verksamheten. Målet för arbetet är att verka för att barn och unga mår bra och får bästa möjliga formella utbildning.

Elevhälsan möjliggör ett helhetstänkade runt barnens behov. Det pedagogiska uppdraget kopplas till barnets välbefinnande, sociala anpassning, hälsa och relationer.

Den samlade kunskapen kring barnet ligger till grund för elevhälsans insatser. Stödet ges i nära samråd med föräldrar och barn.

Elevhälsan arbetar också indirekt med barnen genom att stödja, handleda och komplettera lärare och övrig personal inom verksamheten.


Dammfriskolans plan för elevhälsoarbete (pdf, 466.6 kB)

Senast ändrad: 2020-03-30 11:00