Förskoleklass och årskurs 1-3

Dammfriskolan har tre arbetslag X, Y och Z för barn i förskoleklass och årskurs 1-3. Förskoleklass är en egen förberedande skolform för sexåringar och är till viss del integrerad i skolverksamheten.

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Dammfriskolans årskurs 1-3 är heldagsskolor där barnen erbjuds omsorg före, under och efter skoltid. Arbetslagens personal består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare.

Senast ändrad: 2019-02-08 11:00