Kontaktuppgifter Dammfriskolan

Jörgen Håkansson

Rektor F-9
jorgen.hakansson@malmo.se
0709-34 18 00

Magnus Enocson

Biträdande rektor årskurs 7-9
magnus.enocson@malmo.se
0709-34 18 02

Malin Olsson

Biträdande rektor årskurs 4-6
malin.olsson@malmo.se
0733-12 88 34

Monica Hansson

Biträdande rektor årskurs F-3
monica.hansson@malmo.se
0709-34 18 04

 
Kansli

Administrativ Chef

Jan Lönnback
jan.lonnback@malmo.se
0709-34 18 05

Skoladministratör

Lena Öberg
lena.oberg@malmo.se
0709-34 18 01   

IT-administratör

Andreas Bondyx Göthe
andreas.gothe@malmo.se
0709-34 18 08

Studie- och yrkesvägledare

Becky Helgadottir
becky.helgadottir@malmo.se
0721-58 11 64

Skolsköterskor

Anna Brange, årskurs F-4
anna.brange@malmo.se
0721-61 16 12

Emily Malmér, årskurs 5-9                                                              
emily.malmer@malmo.se
0708-51 83 32

Kuratorer

Ayse Gültekin
ayse.gultekin@malmo.se
0709-34 18 06

Nadia el Medkouri
nadia.elmedkouri@malmo.se
0709-62 58 69


Senast ändrad: 2020-03-30 11:00