Kontaktuppgifter Dammfriskolan

Jörgen Håkansson

Rektor F-9
jorgen.hakansson@malmo.se
0709-34 18 00

Magnus Enocson

Bitr. rektor årskurs 7-9
magnus.enocson@malmo.se
0709-34 18 02

Malin Olsson

Bitr. rektor årskurs 4-6
malin.olsson@malmo.se
0733-128834

Monica Hansson

Bitr. rektor årskurs F-3
monica.hansson@malmo.se
0709-34 18 04

 
Kansli

Administrativ Chef

Jan Lönnback
jan.lonnback@malmo.se
0709-34 18 05

Skoladministratör

Lena Öberg
lena.oberg@malmo.se
040-34 67 93
0709-34 18 01   

IT-Administratör

Andreas Bondyx Göthe
andreas.gothe@malmo.se
0709-34 18 09

Studie- och yrkesvägledare

Becky Helgadottir
becky.helgadottir@malmo.se
040-34 66 13
0721-58 11 64

Skolsköterskor

Anna Brange, årskurs F-4
anna.brange@malmo.se
0721-61 16 12

Emily Malmér, årskurs 5-9                                                              
emily.malmer@malmo.se
0708-51 83 32

Kurator

Ayse Gültekin
ayse.gultekin@malmo.se
040-34 28 14
0709-34 18 06

Senast ändrad: 2019-01-17 09:14