Kontaktuppgifter Dammfriskolan

Jörgen Håkansson
Rektor F-9
0709-34 18 00
jorgen.hakansson@malmo.se

Magnus Enocson
Biträdande rektor årskurs 7-9
0709-34 18 02
magnus.enocson@malmo.se

Biträdande rektor årskurs 4-6
Amra Dzindo
0733-12 88 34
amra.dzindo@malmo.se

Linda Larsson
Biträdande rektor årskurs F-3
linda.larsson5@malmo.se
0709-34 18 04

 
Kansli
Administrativ Chef
Jan Lönnback
jan.lonnback@malmo.se
0709-34 18 05

Skoladministratör
Lena Öberg
lena.oberg@malmo.se
0709-34 18 01   

IT-administratör
Andreas Bondyx Göthe
andreas.gothe@malmo.se
0709-34 18 08

Studie- och yrkesvägledare
Becky Helgadottir
becky.helgadottir@malmo.se
0721-58 11 64

Skolsköterskor
Anna Brange, årskurs F-4
anna.brange@malmo.se
0721-61 16 12

Emily Malmér, årskurs 5-9                                                              
emily.malmer@malmo.se
0708-51 83 32

Kuratorer
Ayse Gültekin
ayse.gultekin@malmo.se
0709-34 18 06

Nadia el Medkouri
nadia.elmedkouri@malmo.se
0709-62 58 69


Senast ändrad: 2020-12-02 13:59