Likabehandlingsplan

Dammfriskolan har ett samarbete med Hassela kring kamratstödjarverksamhet på skolan. Kamratstödjarna har en viktig uppgift i att motverka mobbing och kränkande behandling/diskriminering.

Skolan har en likabehandlingsplan som beskriver arbetet med att förebygga och åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan (pdf, 3.3 MB)

Senast ändrad: 2019-05-02 10:53