Engagemang

Engagemanget har fortsatt. Målsättningen är det samma idag som 1994. Vi har genom skrivelser och möten fört en dialog med politiker, beslutsfattare och skolledning för att förbättra skolans ekonomiska situation. Vi har till exempel påtalat vikten av en ökad IT-kunskap bland skolans lärare och elever. Föräldrar har dessutom skänkt datorer till skolan.

Trevliga utemiljöer har skapats på både Djupadal och Wastagården. Klätterställningar, basketkorgar, bollplank och bandyplan har genom Föräldrarådets försorg gjort rasterna både roligare innehållsrikare. Dessutom håller Föräldrarådet ett löpande öga på lokalerna och har vid ett flertal tillfällen åstadkommit förbättringar på exempelvis duschar, toaletter och ventilation. Vi arrangerar även de mycket populära skoldanserna och den årliga loppisen.

Senast ändrad: 2018-09-27 16:11