Aktuellt

Här kan du som vårdnadshavare ta del av aktuella nyheter på skolan. Infomentor är emellertid vår informationskanal och där kan du som vårdnadshavare hitta aktuell information.

Information till vårdnadshavare och elever med anledning av förlängd
nätbaserad undervisning

Vi har nu haft nätbaserad undervisning i en och en halv vecka och vår bedömning är att det fungerar bra generellt sett. Eleverna är fokuserade och arbetar med sina uppgifter och både elever och personal har ställt om på ett imponerande sätt. Det är givetvis annorlunda men det fungerar bra utifrån rådande förutsättningar och omständigheter. Vi behöver också påminna varandra om att vi gör detta för att minska smittspridningen i samhället och inte för att det generellt sett är ett bättre alternativ än
närundervisning.

Förlängning

Smittskydd Skåne har rekommenderat att eleverna i årskurs 7–9 nu kan
påbörja en successiv återgång till skolorna. Grundskoleförvaltningen har
därför beslutat följande:

 • Den nätbaserade undervisningen fortsätter för elever i årskurs 7–9 till och med den 29 januari.
 • Den 1 februari återgår alla elever i årskurs 9 till skolorna.
 • Därefter planeras även årskurs 7 och 8 successivt återgå. Exakta tidplaner för årskurs 7 och 8 är ännu inte beslutade utan beror på hur smittläget ser ut och Smittskydd Skånes fortsatta rekommendationer. Vi återkommer med mer information vad gäller detta.

Anledningen till att årskurs 9 är de som först ska återgå är för att de har
kortast tid kvar i grundskolan och behöver hinna med alla moment för att
få betyg och kunna söka till gymnasiet. Det innebär att den nätbaserade undervisningen förlängs ytterligare en vecka för alla elever på Fågelbacksskolan och eleverna följer det upplägg som de just nu har ytterligare en vecka. Vi återkommer med mer information vad gäller återgången för årskurs 9 under veckan som kommer.

Vecka 4 (25-29 januari)

Fjärrundervisningen fortsätter vilket innebär att eleverna följer sitt
ordinarie schema, loggar in digitalt på varje lektion och arbetar
tillsammans med lärare och övriga elever i klassen/gruppen. Vi har tagit
fram ett dokument där vi förtydligar vilka förväntningar som finns. Ni finner dokumentet (Förväntningar fjärrundervisning) bifogat och det har kommunicerats ut tidigare.

 • Ni vårdnadshavare frånvaroanmäler enligt ordinarie rutin på morgonen via Skola 24 eller Telefon24.
 • Eleven följer ordinarie schema och på dagens första lektion loggar hen in på den lektionen som ämnesläraren bjudit in till. Närvaro tas och en lektion hålls där klassen och läraren är uppkopplade samtidigt. När den lektionen är slut loggar man in på nästa lektion. STV (Studieverkstad) utgår.
 • Lärarna följer upp sina klassers och elevers lärande och kunskapsutveckling. Om du som elev inte haft kontakt med dina lärare eller arbetat med ämnesuppgifter under en vecka kommer du och dina vårdnadshavare att kontaktas. Det kan ske oftare också.

Som elev och vårdnadshavare behöver man ta stort ansvar under perioden med distans- och fjärrundervisning och distans- och fjärrundervisningen blir inte detsamma som undervisningen i ett fysiskt klassrum där tillgång till och dialog med lärare sker på annat sätt. Dessutom finns det ämnen där det är svårare att genomföra både distans- och fjärrundervisning men alla lärare och elever för helt enkelt göra sitt bästa.Vi förväntar oss att eleverna arbetar fokuserat med de uppgifter som de får av sina lärare och som vårdnadshavare behöver man hjälpa sina barn med strukturen för en dag hemma utifrån skolans upplägg. Det innebär att se till att ens barn vaknar och går upp på morgonen till dagens första lektion, fråga på eftermiddagen hur det gått med de ämnen som står på schemat för dagen samt att uppmuntra till rörelse och fysisk aktivitet under dagarna eftersom det är bra för både den mentala och fysiska hälsan. Det finns bra rörelsepauser på länken nedan:Friskis & Svettis - Ta en timeout i stillasittandet

Tips

Grundskoleförvaltningen har tagit fram några tips till alla vårdnadshavare hur du stötta ditt barn som får nätbaserad undervisning i hemmet:

 • Hjälp ditt barn med att, om det finns möjlighet i hemmet, ha en utsedd arbetsplats under skoldagen
 • Prata med ditt barn om att det kan vara bra att byta plats när det är rast och gärna röra på sig.
 • Påminn ditt barn om vikten att hålla vanliga matrutiner så att barnet orkar med skoldagen
 • Precis som när ditt barn är i skolan så är det viktigt barnet håller vanliga skolrutiner och skoltider
 • Påminn barnet om att stänga av alla sociala medier under lektionstid – precis som på vanliga lektioner i skolan
 • Påminn barnet om att gå ut och röra på sig varje dag.

Utvecklingssamtalen

Utvecklingssamtalen genomföras digital eller via telefon under nästa vecka:

 • Måndagen den 25 januari på eftermiddagen
 • Tisdagen den 26 januari på förmiddagen
 • Onsdagen den 27 januari på eftermiddagen

Ni har fått inbjudan från ert barns mentor. Halva 9b har samtal tillsammans med sin nya mentor David Levau när han tillträtt i början av februari.

Informationen uppdateras löpande på malmo.se

Informationen på malmo.se kommer att uppdateras löpande med frågor och svar kring hur våra grundskolor arbetar utifrån pandemin. Se länken nedan.

Mer information finns på www.malmo.se

Senast ändrad: 2021-01-21 13:41