Tobak, alkohol och droger

Vi vill att våra elever ska kunna fatta hälsoriktiga beslut genom kunskap om tobakens, alkoholens och andra drogers negativa effekter på individ, familj
och samhälle. Genom diskussioner, rollspel och värderingsövningar integrerar vi tankar kring tobak, alkohol, och droger i skolämnen som svenska, SO och NO.

Skolan arbetar med föräldrastödjande insatser och tar tillvara kompetens från närområdet genom bland annat tull, polis och socialtjänst. Föräldrars kunskap om och agerande angående sina barns fritids- och umgängesvanor har den största betydelsen.

Senast ändrad: 2020-03-30 11:00