Våld, mobbning och annan kränkande behandling

Vi arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling. Tid avsätts regelbundet för förebyggande arbete i alla klasser. Varje vuxen som arbetar med våra barn och unga har ett ansvar i dessa frågor.

Likabehandlingsgruppen på Fågelbacksskolan arbetar förebyggande mot mobbning. Likabehandlingsgruppen består av skolkurator, skolsköterska, socialpedagog, elevkoordinatorer och lärare från samtliga arbetslag. Vid förekomst av mobbning är det Likabehandlingsgruppen som handlägger ärendet. Vissa av gruppens medlemmar har fått extern utbildning.

Senast ändrad: 2020-02-11 08:54