Information om den tillfälliga flytten till Hyllievångsskolan Vt-18/Ht-18.

Tillfällig flytt när ventilationen på skolan byts ut.

För att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö ska Fridhemsskolans nuvarande ventilationssystem ersättas med en modern ventilationsanläggning.

Det innebär preliminärt att 20 klasser och personal från Fridhemsskolan tillfälligt flyttas till Hyllievångsskolan vårterminen 2018 och höstterminen 2018. Återflytten är planerad till vårterminsstarten 2019.

Vi kommer att uppdatera information om skolskjuts till och från Hyllievångsskolan och praktiska detaljer om flytten så snart vi vet mer.

__________________________________________________

Till vårdnadshavare angående trafiken runt Fridhemsskolan (2018-09-17) (word, 106.6 kB)

Viktig information gällande skolskjuts till fritidsverksamhet förlagd på Hyllievångsskolan under skolloven 2018 (2018-03-09) (word, 62.6 kB)

Information gällande skolskjuts 2018 (2017-12-21) (word, 62.5 kB)

Ändring av skyltningen på Ribersborgsvägen vid Fridhemsskolan samt gatorna runt Hyllievångsskolan (2017-12-15) (word, 1 MB)

Jullovet på Hyllievångsskolan (2017-12-05) (word, 62.4 kB)

Till vårdnadshavare (2017-11-24) (word, 63.5 kB)

Information angående fritidsverksamhet under jullovet på Fridhemsskolan och Hyllievångsskolan (2017-11-14) (word, 24 kB)

Frågor gällande flytt till Hyllievångsskolan (2017-10-27) (word, 13.2 kB)

Elever i årskurs 4-6 kommer att sluta sin skoldag kl 14:15 från januari 2018 (2017-10-10)

Information till vårdnadshavare gällande fritidshemmens öppettider samt busstider under tiden på Hyllievångsskolan (2017-10-06). (word, 12.2 kB)

Förslag på när bussarna skall gå till Hyllievångsskolan (2017-09-29). (word, 60.2 kB)

Brev till vårdnadshavare med barn på Fridhemsskolan (2017-02-02). (word, 49 kB)

_________________________________________________

Beslutet fattades av grundskolenämnden den 22 november 2016. Då fick grundskoleförvaltningen i uppdrag att planera för flytt av elever och personal på de skolor där ventilationen behöver bytas ut.
Tjänsteskrivelsen i grundskolenämnden 22 november 2016
Tidsplan för arbetet med ventilationen på Malmös grundskolor

Senast ändrad: 2018-09-18 15:36