Utvecklingssamtal

I utvecklingssamtalet i förskola och skola resonerar vi öppet och konkret om hur barnet/eleven utvecklat kunskaper och social förmåga. Samtalet skall vara väl förberett av både lärare, elev och vårdnadshavare. Elever och föräldrar har möjlighet att ta upp de frågor som är angelägna för dem.

Individuella utvecklingsplaner

Individuella utvecklingsplaner utformas i samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren i samband med utvecklingssamtalet.

Den individuella utvecklingsplanen ska konkret beskriva vad som behöver göras för att eleven ska utvecklas i riktning mot målen i läroplanen och kursplanerna.

Genom planen ska eleven få ett ökat ansvar för och möjlighet att påverka sina studier. Planen ska stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i skolarbetet.

Väsentligt är att planen hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Senast ändrad: 2019-11-06 11:37