Kontakta oss

Under kontaktrutan finner ni den person eller funktion som ni önskar komma i kontakt med. För allmänna skolrelaterade frågor och information kontaktar ni enklast kansliet. Vid behov blir ni därifrån hänvisade till rätt person.

Anvisning för vårdnadshavare
Är ärendet av undervisnings- och ämnesspecifik karaktär kontaktar ni vanligen först och främst den undervisande läraren. Gäller ärendet ert barns välbefinnande och skolsituation i övrigt kontaktar ni i regel mentorn. Vid frågor som rör ert barns klass i allmänhet kontaktar ni vanligtvis klassens infolärare.

Senast ändrad: 2019-05-10 10:06