Hermodsdalsskolans fritidshem

Hermodsdalsskolans fritidshem

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att komplettera skolan och ge eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten i fritidshemmet regleras i skollagen och i ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”

Skolans fritidshem är indelat i tre grupper:
Bagheera: åk F-1
Baloo: åk 2-3
Kung Louie: åk 4-6

Vi har gemensamma aktiviteter för samtliga åldrar där eleverna kan välja vad de vill göra. Aktiviteterna är utformade med målet att stärka elevernas självkänsla och utveckling.

Vi ger ett stort utrymme för leken och vi erbjuder verksamheter som innehåller bland annat:

  • bild och form
  • musik/rytmik och dans
  • organiserad uteverksamhet
  • sociala och värdegrundsövningar
  • sport/idrott
  • bakning

Hermodsdalsskolans fritidshemspersonal består av fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare.

Vi har ett demokratiskt arbetssätt och tycker att elevernas och föräldrarnas inflytande är viktigt.

Öppettider: måndag-fredag 6.15-17.30

Senast ändrad: 2019-06-28 11:40