Information till elever och vårdnadshavare inför höstterminen 2020

Vi vill hälsa er och ert barn varmt välkomna till skolan och vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med er. Med anledning av Coronapandemin vill vi också informera er om hur grundskolorna i Malmö stad hanterar situationen.

Vi fortsätter att följa nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att skolor och fritidshem är öppna som vanligt och att friska barn ska vara i skolan.För att minska risken för smittspridning har skolorna sedan tidigare arbetat fram rutiner.

Stanna hemma vid symptom

Alla elever och personal som känner symptom som feber, hosta och svårigheter att andas ska hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Elever och personal ska vara symptomfria i två dagar innan återgång till skolan. Om en elev blir sjuk under skoldagen ska eleven gå hem så snabbt som möjligt. Personal på skolan, tillsammans med vårdnadshavare, bedömer om eleven kan gå hem själv eller vänta till vårdnadshavare anländer.

Städning

Det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur städningen på skolorna ska gå till. Städbolagen fortsätter att fokusera på städning av handtag, räcken, hissknappar och sådant som kan bedömas vara särskilt utsatt. Särskilt fokus läggs på toaletter så att det finns tillräckligt med tvål och papper.


Skolrestauranger

Folkhälsomyndigheten har sedan i våras förbjudit allmänna sammankomster med över 50 personer. Detta gäller inte skolor och förskolor. Skollunchen är dock alltid uppdelad i flerapass så att alla elever inte äter lunch samtidigt. Skol- och restaurangpersonal ser tillsammans till att köer och trängsel undviks i lokalen och att eleverna håller avståndtillvarandra. Det finns i nuläget inget som tyder på att viruset kan spridas genom mat och dryck.

Hygien

Personal på skolorna kommer att fortsätta att prata med eleverna om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Beroende på elevernas ålder, visar pedagogerna hur detta ska göras.

Läs mer om Coronaviruset

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19.html

Ni är självklart välkomna att ta kontakt med oss på skolan om ni har några frågor kring hur vi hanterar Coronaviruset.

Välkommen!

Senast ändrad: 2020-10-09 17:16