Holmaskolan

Holmaskolan är den lilla, trygga, skolan mitt i "byn". Här finns ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Många av Holmaskolans elever är med i El Sistema genom Malmö Kulturskola. Eleverna spelar och sjunger tillsammans flera dagar i veckan. Undervisning sker på skolan direkt efter skoltid.

Läs mer om El Sistema.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-03-30 11:00