Holmaskolans fritidshem

Holmaskolans fritidshem är en pedagogisk verksamhet. Vår målsättning är att varje barn ska trivas och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen och behov.

På skolans fritids arbetar engagerad personal som följer läroplanen för fritidshem samt arbetar med att ständigt försöka höja kvalitén i verksamheten för eleverna. Vi märker att de elever som går på fritids blir bättre på att samspela med andra barn, lär sig andra saker som är positiva för deras utveckling och inte minst blir bättre på svenska språket. Eftersom vi tycker att vi på fritids har en värdefull verksamhet erbjuder Holmaskolan fritidshemsplats till ALLA elever i årskurserna F-6. Se vidare under inskrivningsrutiner!

På fritids stimulerar vi barnens språkutveckling bl.a. genom att använda vårt fina bibliotek utifrån vår språkmodell. Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sin lust att göra meningsfulla saker samt utvecklar sin förmåga att kunna samspela med andra. För att kunna göra detta bestämmer vi tillsammans med barnen om innehållet på fritids.

Vi vill också ge barnen olika upplevelser exempelvis genom att vi gör utflykter och studiebesök tillsammans.
 
På Holmaskolan finns två fritidshemsavdelningar: ett för de yngre barnen och ett för de äldre barnen.

Fritidshem F - 1: 0709 - 79 93 91
Fritidshem 2 - 3: 0709 - 79 93 92
Fritidshem 4 - 6: 0729 - 81 10 55

Fritidshemmets öppettider är 07.00-17.00 varje dag, även lovdagar.

Personalen på fritidshemmet har några fortbildningsdagar under läsåret. Dessa dagar meddelas i god tid i förväg. Fritidshemmet är stängt dessa dagar.
Under sommaren är fritidshemmet stängt 3 veckor.

Fritids är stängt med anledning av fortbildning:
12 mars 2020
5 maj 2020

Att tänka på som förälder till elever och barn på fritidshem:
Vi måste kunna nå föräldrar och annan anhörig under hela dagen. Kontaktuppgifter ska lämnas med namn och telefonnummer till hem/mobil, arbete/skola. Det är viktigt att meddela ändring av till exempel telefonnummer.

flicka i lekställning

Senast ändrad: 2020-01-20 14:21