Om Holmaskolan

Språkutveckling och upplevelsebaserat lärande.

Vår pedagogiska inriktning är språkutveckling i ett brett perspektiv. På området finns ett stort kunnande kring hur man arbetar med språkutveckling. Vi har bestämt att språket ska utvecklas i alla ämnen och i alla möten. Här finns många elever med annat modersmål än svenska och vi vet att det är viktigt att kunna sitt modersmål för att få en bra svenska. Vi har ett av Malmös bästa skolbibliotek som är ett centrum för skolan. Våra elever tycker om att låna böcker och att läsa!

Det kontinuerliga arbetet med värdegrunden är prioriterat hos oss.

Elevernas flerkulturella tillhörighet uppmuntras och ses som en tillgång.

På Holmaskolan arbetar vi med upplevelsebaserat lärande. Det innebär att eleverna regelbundet får uppleva en aktivitet utanför Holmaområdet. Upplevelsen förarbetas och efterarbetas utifrån en särskild struktur som vi byggt upp. Anledningen till att vi gör detta är att eleverna ska få en djupare språkförståelse då upplevelserna skapar inre bilder. Vi samarbetar bland annat med Malmö Museum och Malmö Högskola om detta.

Senast ändrad: 2018-08-14 15:17