Om saker försvinner

Vart tar alla saker vägen som glöms kvar i skola

Mycket sällan är sakerna märkta med namn vilket gör det svårt att hitta ägarna. På skolan samlas dessa saker, klädesplagg, idrottsutrustningar, klockor, väskor, nycklar, smycken etcetera hos skolvärdinnan. I slutet av varje termin ordnas en större utställning och samtliga elever får ta en titt på vad som finns. Trots detta blir stora mängder kvar.

Saknar ni något som ert barn har haft med sig till skolan? Kontakta skolvärdinnan som träffas varje dag på skolan, säkrast mellan
klockan 09.00 och 10.00. 

Ersättning stöld/skadegörelse 

Skador på och stöld av elevers privata egendom.
Vid skador (skada, stöld) på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det skall även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp.

Senast ändrad: 2017-09-04 15:22