Fritidshem

Telefonnummer till fritids.

Förskoleklass - Ankaret: 0768 55 90 21

Årskurs 1 - Hajen: 0721 86 26 94

Årskurs 2 - Jollen: 0721 86 25 85

Årskurs 3 - Pirayan: 0732 02 23 86

Årskurs 4-6 - Masten: 0721-81 19 16

Senast ändrad: 2020-03-30 11:00