Skolbibliotek

Välkommen till biblioteket som ligger på plan 2 i byggnad F. Här kan du i lugn och god miljö läsa och fördjupa dina kunskaper.

I skolbiblioteket kan du:

  • låna böcker                  
  • söka information i uppslagsböcker och lexikon
  • söka information i faktaböcker
  • få hjälp av personal att söka information på nätet och i databaser.
  • få hjäp av personal att hitta och välja

Bibliotekets huvudsakliga arbetsuppgifter är att i nära samarbete med lärarna stödja  eleverna  i deras läsutveckling och ge vägledning vid informationssökning.

För att söka böcker ska du gå in i skolbibliotekens katalog  SELMA, Malmö skolors gemensamma mediesystem. Om du inte hittar vad du söker kan du gå in i folkbibliotekens katalog MALIN.

Kontakta gärna bibliotekarien om ni har förslag eller idéer som kan förbättra skolbibliotekets verksamhet.

Skolbibliotekarie

Magnus Johnsson
Magnus.johnsson@malmo.se
Telefon: 040-34 31 01

Senast ändrad: 2018-11-01 11:34