Låneregler

Elever och skolpersonal lånar med lånekort. Lånekorten finns utskrivna och förvaras i skolbiblioteket.

Skolbiblioteket tar inte ut någon avgift för försent återlämnade böcker. Däremot kan du bli ersättningsskyldig om boken slarvas bort eller förstörs. Efter flera muntliga påminnelser om att återlämna boken/böckerna skickas en faktura hem till föräldrarna. Summan är 100-150 kr beroende på bokens värde.

Lånetid

Du får låna böcker cirka 4 veckor. Det går naturligtvis bra att förlänga ditt boklån, förutsatt att boken inte är reserverad. Uppslagsverk och lexikon lånas inte ut. Dessa är märkta med röd lapp - REF.

Ställ inte in en återlämnad bok i hyllan utan att lånet har avregistrerats.
Låna inte ut en bok till en kompis. Du har ansvar för boken så länge den är utlånad i ditt namn.

Återlämningslåda finns på biblioteket.

Reservera böcker

Är boken du letar efter utlånad går det bra att reservera den, eller gör ett besök på Kirsebergs Biblioteket.

Senast ändrad: 2015-08-19 14:25