Klagshamnsskolan

Klagshamnsskolan

Klagshamnsskolan ingår i Klagshamns rektorsområde tillsammans med Strandskolan. På skolan finns cirka 185 elever, från förskoleklass till årskurs 2 fördelade på 8 klasser samt fritidshem. Årskurs 2–9 går eleverna på Strandskolan i Klagshamn.

På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-03-30 11:00