Välkomna till förskoleklass ht-20!

Information till vårdnadshavare

Brödtext

Till vårdnadshavare för barn som ska

börja i förskoleklass läsåret 2020/2021

Skolexpedition:

Administrativ chef: Katarina Lundgren 0709 49 16 89

Bitr rektor för förskoleklass och fritids: Annika Ingelström Paulsen 0709 23 38 06

Rektor: Christin Stigborg 0708 28 24 91

Vi välkomnar ditt barn till förskoleklass på Klagshamns rektorsområde hösten 2020!

Skolstarten är en stor händelse i ett barns liv, en ny värld öppnas och då är det viktigt att barnet, vårdnadshavare och skolan är väl förberedda. Skolstarten ska bli den allra bästa – låt oss hjälpas åt.

Du har sedan tidigare fått besked om din skolplacering från skolplaceringsenheten på grundskoleförvaltningen. Nu hälsar vi dig varmt välkommen till Klagshamns Rektorsområde!

Skolan börjar den 17 augusti 2020

Klagshamns Rektorsområde

Klagshamns Rektorsområde består av två olika skolbyggnader: Klagshamnsbyggnaden och Strandbyggnaden. Hos oss går barn från 6-16 års ålder (f-klass till åk 9). Vi kommer till hösten ha sammanlagt ca 800 elever. Personalstyrkan uppgår till ca 85 personer med olika funktion hos oss, pedagoger, elevassistenter, elevhälsopersonal med bla skolsköterskor och skolledning.

Eleverna i förskoleklassen kommer att ha all sin verksamhet i Klagshamnsbyggnaden.

Datum för informationsmöten

I dessa tider när vi ska försöka att inte samla så många personer på ett och samma ställe kommer vi inte kunna ha ett traditionellt informationsmöte för föräldrar till våra nya elever i förskoleklass under våren.

Vi kommer att bjuda in till ”lärakännasamtal” veckorna innan skolstart via ett doodleformulär och vi kommer att lägga en presentation om hur vi arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet på vår hemsida under fliken Förskoleklass

Vi välkomnar ditt barn till förskoleklass på Klagshamns rektorsområde hösten 2020!

Skolstarten är en stor händelse i ett barns liv, en ny värld öppnas och då är det viktigt att barnet, vårdnadshavare och skolan är väl förberedda. Skolstarten ska bli den allra bästa – låt oss hjälpas åt.

Du har sedan tidigare fått besked om din skolplacering från skolplaceringsenheten på grundskoleförvaltningen. Nu hälsar vi dig varmt välkommen till Klagshamns Rektorsområde!

Skolan börjar den 17 augusti 2020

Klagshamns Rektorsområde

Klagshamns Rektorsområde består av två olika skolbyggnader: Klagshamnsbyggnaden och Strandbyggnaden. Hos oss går barn från 6-16 års ålder (f-klass till åk 9). Vi kommer till hösten ha sammanlagt ca 800 elever. Personalstyrkan uppgår till ca 85 personer med olika funktion hos oss, pedagoger, elevassistenter, elevhälsopersonal med bla skolsköterskor och skolledning.

Eleverna i förskoleklassen kommer att ha all sin verksamhet i Klagshamnsbyggnaden.

Datum för informationsmöten

I dessa tider när vi ska försöka att inte samla så många personer på ett och samma ställe kommer vi inte kunna ha ett traditionellt informationsmöte för föräldrar till våra nya elever i förskoleklass under våren.

Vi kommer att bjuda in till ”lärakännasamtal” veckorna innan skolstart via ett doodleformulär och vi kommer att lägga en presentation om hur vi arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet på vår hemsida under fliken Förskoleklass

Håll ögonen öppna efter uppdateringar på denna sida fram till skolstart.

Vi hoppas kunna hålla ett vanligt föräldramöte i små grupper till hösten när era barn börjar hos oss beroende på de restriktioner som finns då.

Uppropsinformation

Uppropet sker den 17 augusti 2020 kl 10:00 på Klagshamnsbyggnadens skolgård där vi samlas för att tåga genom blomsterbågen, vilket är den traditionella starten på skolgången i Klagshamn. Uppropsdagen slutar kl 13. Som förälder lämnar ni ert barn efter uppropet på skolgården och är välkomna igen när det är dags att hämta efter skoldagens eller arbetsdagens slut.

Fritidshem

Om du har behov av att ditt barn ska gå på fritidshem ansöker du om fritidshemsplats på vår skola. Ansöker gör du genom att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan till fritidshem” (kommer även att skickas hem till er). Mer information om fritidshem finns på https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Grundskola/For-elever-och-vardnadshavare-i-grundskolan/Fritidshem.html

Vårt fritidshem har öppet mellan 06:30 och 17:30 varje vardag. Fritidshemmet tar emot era barn från och med den 17 augusti.

Skolskjuts

Om du vill veta mer om skolskjuts finns information på https://malmo.se/skolskjuts. Du kan ansöka om skolskjuts via e-tjänsten eller med blankett. För att få besked om skolskjuts inför hösten ska du ansöka senast den 10 maj.

OBS! Alla blanketter måste undertecknas av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad. Aktuella blanketter skickas eller lämnas direkt till vår skola.

Om du har fått en annan skolplacering och inte kommer att gå hos oss måste du meddela oss detta snarast.

Annika Ingelström Paulsen, bitr rektor med ansvar för förskoleklass och fritidshem

Christin Stigborg, rektor

Senast ändrad: 2020-05-06 11:44