Om Klagshamnsskolan

Klagshamnsskolan består av Klagshamnsbyggnaden och Strandbyggnaden. På skolan finns cirka 800 elever, från förskoleklass till årskurs 9, samt fritidshem.

Skolstart

Måndagen den 17 augusti börjar eleverna skolan igen. Givetvis färgas denna skolstart av restriktionerna på grund av COVID 19.

F-klass:

Eleverna i vår nya F-klass kommer till Klagshamnsbyggnaden kl 9:00. Där har vi en kort samling utspridda på skolgården med dessa elever och deras pedagoger. Alla föräldrar får lämna och stå på behörigt avstånd utanför skolgården. Efter denna korta samling går de in i sina respektive salar med sina pedagoger. Skoldagen slutar 13:40. Då tar fritidshemmet vid för de elever som har fritidshem.

Åk 1:

Åk 1 börjar kl 10:00 på Klagshamnsbyggnaden. Även dessa barn blir avsläppta på skolgården och möter upp sina pedagoger där innan de går in till respektive klassrum. Skoldagen slutar 13:40. Då tar fritidshemmet vid för de elever som har fritidshem.

Åk 2-9:

Alla elever på Strandbyggnaden börjar kl 10:00 i sina klassrum. De har samling med sina lärare och kommer att ha lektioner till ordinarie schema slutar. Då tar fritidshemmet vid för de som går där och de andra går hem, som vanligt.

COVID 19

Vi har fått fortsatta direktiv att undvika folksamlingar i våra skolor. Därför kommer hela vår höst se annorlunda ut än tidigare. De stora samlingarna vid uppstart är borta och eventuellt håller dessa restriktioner i sig fram över jul. Vi meddelar er all information vi får och försöker rätta oss efter alla de direktiv som vi får från vår förvaltningsledning. Vi lägger all vår information på INFOMENTOR.

Klagshamnsbyggnaden är över 100 år, men den sprudlar av liv och aktiva elever.

Läsåret 20/21 går förskoleklass och årskurs 1 här. Vi har även ett fritidshem.

Vi vill erbjuda elever en bra start på sin skoltid genom att ha extra fokus på trygghet, värdegrund och kunskap. Just nu utvecklar vi vårt arbete vad gäller läs- och skrivinlärning men även matematiken.

Förskoleklassen, skola och fritidshem arbetar tillsammans för att ge eleverna ett heldagsperspektiv där omsorg och undervisning samverkar med varandra.

Strandbyggnaden är betydligt nyare, byggd 2006. Här går årskurs 2-9.

Vi har även här ett fritidhem.

”På vårt rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola och förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet samt självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.”

Våra utvecklingsområden för fritidshemspersonalen är rastverksamhet och värdegrundsarbetet i samverkan med lärare. Utöver det arbetar vi med formativ undervisning, matematik, genrepedagogik, ASL (att skriva sig till läsning).

Fritidshemspersonal och lärare arbetar i arbetslag gällande elevvård, samverkan och temaarbeten.

Senast ändrad: 2020-08-11 15:27