Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan är Malmös skola för elever med grav språkstörning. De cirka 75 eleverna är indelade i 9 klasser från årskurs 1 till 9. Personalen är välutbildad och består av lärare, assistenter och logopeder.

Kommunikationsskolan har sin verksamhet på Värner Rydénskolan och Geijerskolan.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-02-04 16:04