Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan är Malmös skola för elever med grav språkstörning. De cirka 75 eleverna är indelade i 9 klasser från årskurs 1 till 9. Personalen är välutbildad och består av lärare, assistenter och logopeder.

Kommunikationsskolan har sin verksamhet på Värner Rydénskolan och Geijerskolan.

Snabbval

Senast ändrad: 2018-11-16 16:25