Kurator

Kurator finns på skolan och är en del av skolans elevhälsoteam, som tillsammans med övrig personal på skolan ska arbeta främjande och förebyggande för en så bra skolmiljö som möjligt för alla elever.

Kurator kan ha stödjande samtal med enskilda elever och har då tystnadsplikt. Vid behov av vidare stöd och hjälp utanför skolan kan kurator också arbeta i klasser och grupper samt finnas med vid möten av olika slag, kring elever, grupper eller klasser.

Kurator på Kommunikationsskolan

Anna Evall
anna.ekvall@malmo.se

Senast ändrad: 2020-02-04 16:12