Psykolog

Malmö stads skolor ska ha tillgång till psykolog. Förskolebarn har tillgång till psykolog genom barnhälsovården.

Många barn och ungdomar har i perioder behov av särskilt stöd för sin utveckling. Psykologen arbetar både med att utreda enskilda barn och att vara en resurs till personalen i skolan.

Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan.

Tystnadsplikt gäller för psykologer och i fall där de träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavarens samtycke först inhämtas.

Psykolog på Kommunikationsskolan

Lisa Nicklasson
Tel: 040-341000
lisa.nicklasson@malmo.se

Senast ändrad: 2020-02-04 16:12