Kommunikationsskolans fritidshem Haga

Komplement till skolan, det är öppet innan och efter skoltid och på loven. Innehållet i verksamheten är också ett komplement till skolan i form av andra sorts aktiviteter, där vi använder oss av den kunskap vi har fått i skolan. På så sätt kopplar vi ihop skola och fritids. Att ge barnen en meningsfull fritid är också en del av fritids uppdrag.

För att barnen ska få bra upplevelser så är det viktigt att det är en trygg och stimulerande miljö, där lek och skapande får stort utrymme.

Personalen på fritids, stödjer och stimulerar barnens sociala utveckling. I den fria leken, som i den organiserade, sker social träning i form av turtagning, följa regler och ta del av information. Samarbete tränas också i leken.

I den fria leken behövs ofta vuxenstöd. Det är en av anledningarna till att vi har större personaltäthet än övriga fritidshem.

Vi har mycket samarbete mellan lärare, logoped och fritidspersonal för att utforma verksamheten så att våra barn får den stimulans och utmaning som de behöver.

H – Hjälpa varandra
A – Aktiviteter            
G – Gemenskap
A – Ansvar

F – Fri lek-fantasi-film
R – Roligt-Respektera varandra
I – Idé låda för barnen-demokrati
T – Traditionsfirande
I – Idrottslekar
D – Dramalekar
S – Skapande verksamhet
H – Hänsyn
E – En utflykt då och då
M – Mellanmål och bok

Senast ändrad: 2020-02-04 16:05